Kallelse till årsmöte 2021

Alnöholmens samfällighetsförening kallar till årsmöte.
Dag och tid: Söndagen den 15/8 kl. 17.00
Plats: Alnö byskola.

Balansräkning inför mötet: