Välkommen till Alnöholmen

Tanken med den här sajten är att alla boende i området och medlemmar i väg- och vattenföreningen ska hitta aktuell information och veta till vem man kan vända sig i olika frågor.  Du hittar även information från intresseföreningen kring t ex midsommarfirande och annat. 

På Alnöholmen finns grannsamverkan, om du ser någon misstänkt aktivitet eller har frågor kontakta styrelsen för intresseföreningen.

Vägförening

Aktuellt

Vattenförening

Aktuellt

Intresseförening

Aktuellt