Välkommen till Alnöholmen

Tanken med den här sajten är att alla boende i området och medlemmar i väg- och vattenföreningen ska hitta aktuell information och veta till vem man kan vända sig i olika frågor.  Du hittar även information från intresseföreningen kring t ex midsommarfirande och annat.

Vägförening

Aktuellt

Vattenförening

Aktuellt

Sommarvattnet är på

Alla matarledningar till stugorna är klara. Varje stugägare får själv ombesörja sitt inkommande vatten som stoppkranar m m. Kontrollera att ni inte har läckor på er tomt eller i stugan.

Intresseförening

Aktuellt