Välkommen till Alnöholmen

Tanken med den här sajten är att alla boende i området och medlemmar i väg- och vattenföreningen ska hitta aktuell information och veta till vem man kan vända sig i olika frågor.  Du hittar även information från intresseföreningen kring t ex midsommarfirande och annat. 

På Alnöholmen finns grannsamverkan, om du ser någon misstänkt aktivitet eller har frågor kontakta styrelsen för intresseföreningen.

Vägförening

Aktuellt

Vattenförening

Aktuellt

Årsmöte 2022

Datum ej fastslaget ännu

Intresseförening

Aktuellt

Midsommar 2022

I år firas midsommar på stranden likt tidigare traditioner med start kl 14:00