Välkommen till Alnöholmen

Tanken med den här sajten är att alla boende i området och medlemmar i väg- och vattenföreningen ska hitta aktuell information och veta till vem man kan vända sig i olika frågor.  Du hittar även information från intresseföreningen kring t ex midsommarfirande och annat.

Vägförening

Aktuellt

Årsmöte 2020

Alnöholmens vägsamfällighetsförening kallar till ordinarie årsmöte torsdag 9/7 kl. 19.00 Plats: Alnöholmens sandstrand Medtag egen stol Anmälan om deltagande, endast för medlemmar, skall ske till: Andreas Byströmandreas@mpos.se070-3575358

Vattenförening

Aktuellt

Årmöte 2020

Alnö Vattenförening kallar till ordinarie årsmöte torsdag 9/7 kl. 18.00 Plats: Alnöholmens sandstrand. Medtag egen stol. Anmälan om deltagande, endast för medlemmar, skall ske till: Göran Berggrengoran@forsp.se070-6891551

Intresseförening

Aktuellt