Vattenförening

På de årliga årsmöten som hålls bestäms på vilket sätt vi får använda vattnet i föreningen år från år.

Kontaktpersoner vid frågor gällande vattnet:

Alnöholmen:
Kjell Larsson, 076-136 39 80
Terje Pettersson, 070-378 28 93

Uppe i byn:
Göran Berggren
mobil: 070-689 15 51
e-post: goran.berggren93@gmail.com

Styrelse

Ordförande: Göran Berggren
Mobil: 070-689 15 51, [E-post]

Sekreterare: Arne Berggren
Kassör: Andreas Byström
Ledamot: Tommy Lundgren
Ledamot: Anders Söderlund
Ersättare: Jan Sjödin och Per-Åke Domeij

Revisorer: Kurt Enberg, Karin Engblom
Ersättare: Berit Bergstrand

Valberedning: Mikael Forslund och Tony Edlund

Kontakta styrelsen

Allmänt

Fastighetsägare betalar årsavgiften för innevarande år oavsett om fastigheten avyttras under året. Detta får säljare då göra upp med köparen. Adressuppgifter till nya ägaren ska skickas in till styrelsen.

Vattenavgifter
Året runt boende: 1230:-/hushåll
Sommarboende: 595:-/hushåll

Inträdesavgifter
Året runt boende: 13 720:-/hushåll
Sommarboende: 6 860:-/hushåll
Skulle ev. anslutning kosta mer än den beslutade avgiften får den som sökt inträde betala överskjutande kostnader fullt ut.

Dokument

Sommarvattnet slås på 13/5 2023

Alnö Vattenförening kommer att, succesivt, börja släppa på sommarvattnet kommande lördag 13/5 2023. Vi uppmanar er stugägare att ni kollar så att stopp och avtappningskranarna är stängda tills ni själva vill släppa på vattnet in i stugorna. Annars finns risk för vattenskador! Mvh Styrelsen

Årsmöte 2022

Datum ej fastslaget ännu

Sommarvattnet stängs ons 29/9

Onsdagen den 29/9 stängs sommarvattnet för sommarsäsongen 2021.Se till att stänga inkommande vattenkran och öppna avtappningskranen för att tömma befintliga vattenledningar i stugan.