Vattenförening

På de årliga årsmöten som hålls bestäms på vilket sätt vi får använda vattnet i föreningen år från år.

Kontaktpersoner vid frågor gällande vattnet:

Alnöholmen:
Kjell Larsson, 076-136 39 80
Tomas Gidlund, 072-143 36 85

Uppe i byn:
Göran Berggren
mobil: 070-689 15 51
e-post: goran.berggren93@gmail.com

Styrelse

Ordförande: Göran Berggren
Mobil: 070-689 15 51
E-post: goran.berggren93@gmail.com

Sekreterare: Arne Berggren
Kassör: Andreas Byström
Ledamot: Tommy Lundgren
Ledamot: Anders Söderlund
Ersättare: Jan Sjödin och Per-Åke Domeij

Revisorer: Kurt Enberg, Karin Engblom
Ersättare: Berit Bergstrand

Valberedning: Mikael Forslund och Tony Edlund

Kontakta styrelsen

Allmänt

Fastighetsägare betalar årsavgiften för innevarande år oavsett om fastigheten avyttras under året. Detta får säljare då göra upp med köparen. Adressuppgifter till nya ägaren ska skickas in till styrelsen.

Vattenavgifter
Året runt boende: 1230:-/hushåll
Sommarboende: 595:-/hushåll

Inträdesavgifter
Året runt boende: 13 720:-/hushåll
Sommarboende: 6 860:-/hushåll
Skulle ev. anslutning kosta mer än den beslutade avgiften får den som sökt inträde betala överskjutande kostnader fullt ut.

Dokument

Sommarvattnet stängs ons 29/9

Onsdagen den 29/9 stängs sommarvattnet för sommarsäsongen 2021.Se till att stänga inkommande vattenkran och öppna avtappningskranen för att tömma befintliga vattenledningar i stugan.

Årsmöte 2021

Alnö Vattenförening kallar till årsmöte söndagen den 15/8 kl. 16.00 på Alnö byskola.

Sommarvattnet har släppts på

Söndagen den 15 maj 2021 släpptes sommarvattnet på.