Vattenförening

På de årliga årsmöten som hålls bestäms på vilket sätt vi får använda vattnet i föreningen år från år.

Kontaktpersoner vid frågor gällande vattnet:

Alnöholmen:
Kjell Larsson, 076-136 39 80
Terje Pettersson, 070-378 28 93

Uppe i byn:
Göran Berggren
mobil: 070-689 15 51
e-post: goran.berggren93@gmail.com

Styrelse

Ordförande: Göran Berggren
Mobil: 070-689 15 51, [E-post]

Sekreterare: Arne Berggren
Kassör: Andreas Byström
Ledamot: Tommy Lundgren
Ledamot: Anders Söderlund
Ersättare: Jan Sjödin och Per-Åke Domeij

Revisorer: Kurt Enberg, Karin Engblom
Ersättare: Berit Bergstrand

Valberedning: Mikael Forslund och Tony Edlund

Kontakta styrelsen

Allmänt

Fastighetsägare betalar årsavgiften för innevarande år oavsett om fastigheten avyttras under året. Detta får säljare då göra upp med köparen. Adressuppgifter till nya ägaren ska skickas in till styrelsen.

Vattenavgifter
Året runt boende: 1230:-/hushåll
Sommarboende: 595:-/hushåll

Inträdesavgifter
Året runt boende: 13 720:-/hushåll
Sommarboende: 6 860:-/hushåll
Skulle ev. anslutning kosta mer än den beslutade avgiften får den som sökt inträde betala överskjutande kostnader fullt ut.

Dokument

Sommarvattnet stängs 7/10 2023

Sommarvattnet stängs av lördag 7/10 2023.

Vatteninfo

Vatteninfo P.g.a vattenläckage så har vi, tills vidare, stängt av tryckstegringen. Därav dåligt vattentryck. Vi letar läckan och kommer att ha vattnet avstängt mellan kl. 23.00-07.00. Ber samtidigt om att ni alla är sparsam med vatten.

Kallelse till årsmöte 2023

När: 31 juli 2023
Vattenföreningen kl 18.00
Var: Alnö byskola.
Läs mer för att se Balans- och Resultaträkning för 2022