Vägförening

På de årliga årsmöten som hålls bestäms vad som gäller för de vägar som föreningen ansvarar för. Eventuella motioner skall lämnas in innan sista april för att tas upp på kommande årsmöte.

För mer information läs protokollet från årsmötet.

Styrelse

Ordförande: Anders Boman [e-post]
Sekreterare: Inger Österlund
Kassör: Andreas Byström
Ledamöter: Anders Jäger och Jörgen Andersson
Ersättare: Mats Eriksson och Henrik Forsman

Revisorer: Lars Österlund och Karin Engblom
Ersättare: Kerstin Pettersson

Valberedning: Mikael Forslund och Anders Byström
Ersättare: Tomas Gidlund

Kontakta styrelsen

Allmänt

Fastighetsägare betalar årsavgiften för innevarande år oavsett om fastigheten avyttras under året. Detta får säljare då göra upp med köparen. Adressuppgifter till nya ägaren ska skickas in till styrelsen.
För mer information läs årsmötesprotokollen.

Vägavgift 2020
Årsavgift: 1000kr/hushåll

Vägavgift 2021
Årsavgift: 1200kr/hushåll

Dokument

Kallelse till årsmöte 2024

När: 17 juli 2024
Vägföreningen kl 19:00-20:00
Var: Alnö byskola