Sommarvattnet är på

Alla matarledningar till stugorna är klara. Varje stugägare får själv ombesörja sitt inkommande vatten som stoppkranar m m.
Kontrollera att ni inte har läckor på er tomt eller i stugan.