Sommarvattnet slås på 13/5 2023

Alnö Vattenförening kommer att, succesivt, börja släppa på sommarvattnet kommande lördag 13/5 2023.

Vi uppmanar er stugägare att ni kollar så att stopp och avtappningskranarna är stängda tills ni själva vill släppa på vattnet in i stugorna.


Annars finns risk för vattenskador!


Mvh Styrelsen